OPEN COUNTRY AT3的胎面花紋及具有功能性的胎壁設計,提供卓越的越野表現,同時增強耐用性及抗傷害能力。

全新的胎面設計提供優異的磨耗壽命,且在公路上擁有優良的乾、溼地操控表現及穩定性,另外具有優良的降噪性能,在高速行駛下維持良好的寧靜度。

其中13個規格的胎壁採用醒目的白色輪廓字母(OWL),展現獨特風格。

採用技術:

 • 燃耗性能

 • 寂靜性

 • 濕地性能

 • 乾地性能

 • 越野性能

 • 駕乘舒適度

 • 磨耗壽命

• 卓越的越野表現
胎面及胎肩部採用極具功能的塊狀設計,對碎石、深泥等各式野外惡路都能輕鬆克服

另外肩部胎塊具有交替扇形設計,大幅提高咬合邊緣面積,能有效咬入泥地以提高牽引力
OPEN COUNTRY AT3的胎壁不僅外觀上具有吸引人的強悍設計,也具有實質上的功用。
額外厚度的凸耳提供更好的耐傷害性外,凸耳邊緣也形成新的咬合面積,當走入深沙、深泥
等環境時胎壁凸耳能夠提供更多的牽引力讓車輛繼續前進。

• 不只越野,更有優良的道路行使表現
採用全新的胎面複合物及花紋設計,除了提高磨耗壽命之外,也注重在溼地表現上,
強化溼地操控性能及提供了反映迅速和可預測的路上操控性能。
另外由電腦分析出來的花紋排列設計,讓
OPEN COUNTRY AT3具有良好的寧靜度和
卓越的行駛穩定性。

編號 規格 載重及速度指數 滾動阻力性能 濕地抓地性能 胎壁
1 P215/75 R15 100T - - OWL
2 LT235/75 R15 104S - - OWL
3 255/65 R16 109T - - BSW
4 215/70 R16 100T - - BSW
5 225/70 R16 103T - - OWL
6 235/70 R16 106T - - OWL
7 P245/70 R16 106S - - OWL
8 P265/70 R16 111T - - OWL
9 LT225/75 R16 115Q - - BSW
10 LT245/75 R16 120S - - OWL
11 LT265/75 R16 123R - - OWL
12 LT285/75 R16 126R - - BSW
13 LT285/75 R16 126R - - OWL
14 LT235/85 R16 120R - - BSW
15 LT225/65 R17 107S - - BSW
16 245/65 R17 111T XL - - OWL
17 LT265/65 R17 120S - - BSW
18 LT275/65 R17 121S - - BSW
19 LT285/65 R17 121S - - BSW
20 LT255/70 R17 121S - - BSW
21 LT265/70 R17 121S - - OWL
22 LT285/70 R17 121S OWL
23 33X12.50 R17 124S - - BSW
24 255/60 R18 112T XL - - BSW
25 LT265/60 R18 119S - - BSW
26 LT285/60 R18 122S - - BSW
27 265/65 R18 114T - - BSW
28 LT275/65 R18 123S - - OWL
29 LT285/65 R18 125S - - BSW
30 LT285/70 R18 127S - - BSW
31 LT255/55 R19 115S - - BSW
32 265/50 R20 111T XL - - BSW
33 275/55 R20 117T XL - - BSW
34 275/60 R20 115T - - BSW
35 285/45 R22 114H XL - - BSW
36 305/45 R22 118S - - BSW
PRODUCT VIDEO

影片介紹

SEARCH PRODUCT

尋找輪胎

 • 輪胎規格
  搜尋輪胎
 • 車型類別

  轎車

  了解更多

  休旅車

  了解更多

  商用車

  了解更多
 • 用途類別

  舒適行駛

  了解更多

  越野行駛

  了解更多

  競技行駛

  了解更多

  運動行駛

  了解更多